Nowy produkt C360
Nowa filozofia zarządzania nieruchomościami
Nowe możliwości C360
Rozpocznij współpracę i oszczędzaj pieniądze!

CZYM JEST C360?SZYBKI AUDYT
STRATEGICZNY

C360 to szybki audyt strategiczny opracowywany przez zespół specjalistów firmy CREAM z obszaru Asset Management'u. Zadaniem narzędzia jest ocena szeregu parametrów projektu i poddanie ich eksperckiej analizie porównawczej z innymi obiektami o podobnej skali w miastach o zbliżonej charakterystyce.

Audyt strategiczny skupia się na połączeniu i zademonstrowaniu zależności takich parametrów, jak:

 • Obroty najemców
 • Footfall
 • Średni koszyk
 • OCR oraz Affordability Ratio

Audyt, opracowany przez CREAM, pozwala na szybką i dokładną diagnozę projektu, co umożliwia przygotowanie nowego planu działania i strategii wobec obiektu. C360, wraz z narzędziem CNC (CREAM NOI CONTROL), tworzy kompleksową usługę strategicznego zarządzania nieruchomością i dążenia do wzmocnienia jej wartości.

JAK TO DZIAŁA?

Proste wskaźniki, których używa na co dzień większość uczestników rynku dopiero w połączeniu zaczynają pokazywać pełny obraz projektu i pozwalają wyciągnąć kierunkowe wnioski, które mogą być użyte do świadomego zarządzania projektami i wyznaczania celów.


Analiza c360

Audyt C360, opracowany przez CREAM, pozwala na szybką i dokładną diagnozę projektu. Na podstawie tych danych możliwe jest wskazanie obszarów wymagających optymalizacji oraz postawienie nowych celów zarządczych i w konsekwencji wypracowanie nowej strategii dla centrum handlowego.

C360 - Nowa filozofia zarządzania nieruchomościami

PO CO?Dlaczego Warto
Wykorzystać C360


Na podstawie C360 można:
 • podjąć prawidłowe decyzje inwestycyjne oraz strategiczne w zależności od kondycji danej nieruchomości i przygotowanych dla niej scenariuszy rozwoju (np. rozbudowa, repozycjonowanie, sprzedaż)
 • dokonać projekcji przychodów na kolejne okresy najmu
 • oszacować koszty fit-out oraz koszty ewentualnych przebudów
C360

to nowoczesne narzędzie zbudowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie rynkowe i standardy stosowane przez międzynarodowe fundusze zarządzające nieruchomościami, a skierowane do szerokiego grona właścicieli i menedżerów obiektów komercyjnych. Cykliczny update parametrów w okresach 6- lub 12-miesięcznych pozwala monitorować wykonanie i osiągnięcie strategicznych celów postawionych przed zarządcami oraz asset managerami.

CREAM łączy wieloletnie doświadczenie z bardzo szerokim spektrum usług.
Grzegorz Mroczek. Wiceprezes CREAM.

C360DLA KOGO
JEST NASZA OFERTA?

Zapewniam, że dzięki CREAM NOI Control możliwe jest poprawienie efektywności projektów. Grzegorz Mroczek

www.cream-management.pl

A

udyt C360 został stworzony dla właścicieli nieruchomości w Polsce lub większych instytucjonalnych inwestorów, którzy chwilowo nie dysponują wystarczającymi zasobami.

C360 pozwala budować wartość projektu przez wykorzystywanie wszystkich szans zarządczych, które zostały zauważone w trakcie badania. Rynek zmienia się dynamicznie i wymaga stałej obserwacji trendów, szybkich reakcji na zmieniające się warunki i otoczenie rynkowe, dlatego tak ważne jest sprawne określenie szans i zagrożeń oraz wskazanie możliwych scenariuszy rozwoju nieruchomości.

SPECJALIZACJE CREAM

 • CREAM NOI Control - Nowe!
 • CREAM 360 - Nowe!
 • Zarządzanie Nieruchomościami
 • Wynajem i Sprzedaż
 • Obsługa Prawna
 • Obsługa Księgowa
 • Doradztwo Techniczne

Doświadczenie
CREAM

Nasze podejście stanowi unikalne połączenie talentu i głębokiej wiedzy eksperckiej zespołu tworzącego organizację.
Zadzwoń - +48 22 586 97 90

20

lat doświadczenia

60

osobowy zespół ekspertów

1200

umów najmu w ciągu 10 lat

237

tys. mkw. powierzchni w zarządzaniu

Poznaj C360! Buduj wartość projektu.

Umów spotkanie z Grzegorzem Mroczkiem.

Wyślij zapytanie o ofertę

Wypełnij formularz. Odpowiemy w ciągu 24 godzin. Dziekujemy i do zobaczenia!